Ekkor készült el az első IBM TokenRing PC LAN is, kizárólag a SITATEX PC munkaállomások számára. Az előbb említett kizárólag hírközlési (SITATEX) célokat szolgáló PC-ken kívül csak egyetlen, rendkívül elavult PC-s rendszer létezett: MT 286 AT serverből (40 MB HDD, 5 1/4 FDD, CGA monitor) és 2 discless XT munkaállomásból álló ARCNET hálózat, ami a Sales helyiségeire és a mellette lévő rendszerfelügyelői szobára terjedt ki. Korábban egy házi gyártmányu ügyfélnyilvántartó MBase program is müködött rajta. Ezt 1992-ben már nem használták. Egyetlen funkciója a naturális forgalmi adatok feldolgozása volt. Naponta, manuálisan kellett beírni az export és import csoport által gépelt, sorcsúszásos, nehezen olvasható lapokról minden járatadatot, az áru és postaterhelést. Ez a rendszerfelügyelő feladata volt, munkaidejének jelentős részét lekötve. Ebből a program havonta egy öreg Epson nyomtatóra statisztikát gyártott - ami többé kevésbé tükrözte a forgalmat. A szövegszerkesztő, adatbáziskezelő programok ismeretlenek voltak és használatukhoz megfelelő eszközök sem álltak rendelkezésre.

2001 áprilisában elkészült a rendkívül elavulttá vált IBM TokenRing LAN-t kiváltó Ethernet hálózat, amely a Cargo által készített tervek alapján középtávon is megfelelő számú csatlakozási pontot biztosított a Cargo minden helyiségében és rácsatlakozott a repülőtér és a MALÉV gerinchálózatára, megteremtve minden terület és rendszer elérésének lehetőségét, ám a központi project előkészítésénél néhány szempontot kifelejtettek. A LAN átadását követően a tényleges használatba vételhez az alábbi kérdések vártak válaszra:

Lehetséges-e a Cargo-ban található SITATEX 3 LAN1 gateway kiváltása az Informatikán lévő SITATEX gateway-ekhez történő csatlakozással, azok kapacitása lehetővé teszi-e? Mikor kapja meg a Cargo az új munkaállomásokat és azok alkalmasak lesznek-e a választott SITATEX szoftver futtatására.

Ekkor elindulhatott az internetes és e-mailes korszak, az integrációval az intranetes alkalmazások használata azonnal lehetővé vált azonban internet hozzáférés illetve e-mail postafiókok biztosítása csak a túlterhelt központi eszközök bővítése után vált lehetségessé. Külön technikai- és marketing feladat volt annak eldöntése, lehetséges-e az addig helyi megoldással és igen korlátozott eléréssel működő @mail.malevcargo.hu címek megtartása és a www.malevcargo.hu domain név és web site további üzemeltetésének módját is meg kellett oldani az integráció után. Az is kiderült, hogy az integráció csak akkor kezdhető el, ha már a Sigma terminálokat kiváltó PC munkaállomások megérkeztek. További kérdés volt, hogy az Informatikai Igazgatóság felügyelete alatt működő SITA kommunikációs gateway kapacitása elegendő-e a Cargo-s munkaállomások kiszolgálására is. Ehhez először a SITA számlák alapján meg kellett becsülni az akkori cargo-s ACSU-k forgalmát és összehasonlítani a gateway terheltségével. A Sigma terminálok cseréjével kapcsolatban a Cargo ragaszkodott első lépésben 2-3 PC-s munkaállomás teszt jellegű beállításához a forgalmi területen, hogy az üzemeltetési illetve konfigurációs problémák miatt a cargo üzemelés ne kerülhessen veszélybe. Az integráció adatbiztonsági kérdéseket is felvetett, felmerült, hogy önálló, külön hálózatként („bridgelve”) működjön a Cargo vagy a kiértesítést és vámbejelentést stb. végző Cargo-s rendszerek vagy V-LAN-ra kerüljenek ezek a rendszerek (melyek kiváltási lehetőségét is megvizsgálta az Informatika), hogy ezekkel a Cargo-s PC munkaállomásoknak ne legyen fizikai kapcsolata. Végül a V-LAN mellett döntöttek. Ugyanerre a virtuális hálózatra csatlakozhatak a speditőrök, Pannon Air Cargo és a CCS is - így teljes szeparáltságban a MALÉV-től, szerverektől, munkaállomásoktól. Szerencsére a Cargo-ban működő GABRIEL gateway kiváltása a hálózati integráció után probléma nélkül lehetséges volt és a bár több mint egy évet vett igénybe de a többi kérdés is kedvező választ kapott végül. A MALÉV bezárásáig ez a hálózat üzemelt bár évről-évre egyre több problémát okoztak a Cisco aktív eszközök és a gyenge minőségű kábelezés hibái és a bonyolult (talán túlbonyolított) hálózati struktúrához képest irreálisan alacsony létszámú hálózat felügyeleti szakember létszám.